Europe Direct Rural Oulu South - Oulun Eteläisen EU-tietokeskus

Europe Direct -tiedotustoimipisteverkosto on vuodesta 2005 lähtien toiminut paikallisten ja alueellisten EU-tiedotustoimipisteiden verkosto, joka kattaa nykyisin kaikki Euroopan unionin 27 jäsenmaata sekä 1.7.2013 alkaen myös uuden EU-jäsenvaltion Kroatian. Verkosto korvaa aiemmin toimineet maaseudun EU-tietokeskukset (Carrefour) sekä Eurooppa-tiedotuspisteet (Info Point Europe). Euroopan komissio tukee verkostoa niin tiedollisesti kuin taloudellisestikin. Lisäksi kullakin tiedotustoimipisteellä on oma kansallinen isäntäorganisaationsa. Suomessa on yhteensä 8 tiedotustoimipistettä ja koko EU:n alueella runsaat 500. Europe Direct -verkostoon kuuluvat lisäksi pääasiassa yliopistojen yhteydessä toimivat EU-tallekirjastot (European Documentation Centres), joita on yhteensä noin 300 sekä Team Europe -asiantuntijaverkosto ja Europe Direct -puhelinpalvelu.

Europe Direct Rural Oulu South - Oulun Eteläisen EU-tietokeskus jatkaa vuosina 1999 - 2004 toimineen Maaseudun EU-tietokeskus Carrefour Jokilaaksojen työtä. Sen kansallinen isäntäorganisaatio on Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja toimialueena Oulun läänin kolme eteläistä seutukuntaa: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat (yhteensä 14 kuntaa ja noin 90 000 asukasta), jotka tunnetaan myös yhteisellä nimellä "Oulun Eteläinen". Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen toimisto sijaitsee Haapajärvellä.

Lisäksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO – Centre for International Mobility) on nimennyt Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen toimistopäällikön Sami Kaarron aikuiskoulutuksen alueelliseksi tiedottajaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille alkaen 1.1.2010. Suomessa toimii tällä hetkellä yhteensä viisi alueellista tiedottajaa, joiden tehtäviin kuuluu mm. alueellisten aikuiskoulutusohjelmatilaisuuksien järjestäminen yhdessä CIMO:n asiantuntijoiden kanssa sekä CIMO:n ja hanketoimijoiden välisenä yhteyshenkilönä toimiminen.

Europe Direct-tiedotustoimipisteet antavat kansalaisille tietoa, neuvoja, apua ja vastauksia Euroopan unionin toimielimiä, lainsäädäntöä, politiikkoja, ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tiedotustoimipisteet edistävät alueellisella ja paikallisella tasolla keskustelua Euroopan unionista ja sen politiikoista ja tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden lähettää unionin toimielimille palautetta kysymysten, mielipiteiden ja ehdotusten muodossa. Europe Direct-verkostolla on tärkeä rooli unionin toimielinten tiedotustoimien toteuttamisessa paikallisella ja alueellisella tasolla.